Yhteystiedot | Verkkovalmennukset | Koeta kykyjäsi  

Löydä  vahvuutesi | Inspiroi muita | Vahvista yhteistyötä


       
 

TUTKIVA DRAAMA WhatsOn Draama tutkii vuorovaikutusta

Draamapalvelut vuorovaikutuksen, palvelun tai tuotteen kehittämiseksi.

Miksi WhatsOn?

Draama on taidelaji joka tutkii ihmistä ja ihmisten välistä vuorovaikutusta.
Draaman työvälineet soveltuvat erinomaisesti palvelemaan myös käytännön elämän tilanteita.
Draaman avulla voimme havainnollistaa tilanteita ja tutkia inhimillisiä kokemuksia ja toimintoja. Miten WhatsOn toimii valmennuksessa?

Valmistelu: Keräämme ja analysoimme aineistoa tutkittavasta asiasta: Mihin kysymyksiin halutaan paneutua? Mitä halutaan saavuttaa? Tästä syntyvät draamavalmennuksen kokonaiskaari ja johtolangat tulevaan selvittämisprosessiin.Valmennus: 

Aluksi teemme yhteisiä havainnointiharjoituksia, joiden kautta ensimmäiset oivallukset teemasta syntyvät. 
Tutkimus etenee iskuryhmissä, jotka perehtyvät eri kuvioihin. Sen jälkeen seuraa yhteinen läpimeno, jossa ryhmät esittävät löytönsä toisillensa. 

Kokemuksellisen työstämisen jälkeen seuraa reflektointivaihe, jossa jäsennetään esille tulleita oivalluksia. WhatsOnin tulokset

Draaman työkalut kuten havainnointi, eläytyminen, kokeminen ja kokeileminen herättävät jokaisen osallistujan täyden läsnä olevan huomion. Siirtyminen abstraktisesta ajattelusta kokemukselliseen ja sieltä oivaltavaan ajatteluun virittää osallistujien ratkaisukykyä. Yhteistyön ja kommunikaation väylät levenevät. Tuloksena on:

- monipuolinen aiheen havainnointi
- uusia ajatuksia ja näkökulmia käsiteltävään asiaan
- kokonaiskuva, jossa näkyvät mahdollisuudet ja ongelmat
- parhaat käytännölliset ratkaisut 
- osallistujien henkilökohtainen sitoutuminen ratkaisuihin

 

What's On? 

 

 

"Something Good Might Happen Anytime"