Yhteystiedot | Verkkovalmennukset  

Löydä  vahvuutesi | Inspiroi muita | Vahvista yhteistyötä


 

 InRoos PYLVÄÄT

 

 

Lähestyminen: Taiteen voima

Tiedon ja kokemusten työstäminen taiteellisuutta käyttäen synnyttää tärkeitä oivalluksia. Ainoastaan verbaalisen ilmaisun "kaistaleveys" ei riitä kaikkien tosiasioiden välittämiseen.
Nykyhetken tieto on pakatussa muodossa ja se puretaan luettavaksi direct observation- ja taiteellisia menetelmiä käyttäen. Purkumenetelmät toimivat tiedonähkysuodatuksena. Saamme käyttöön tarvittavaa tietoa sen merkityksien kera.

3 Pylvästä

1.Pylväs: Syke - suihkulähde.

Syke edustaa sisäistä impulssia, aloitetta ja energiaa. Kuvallisesti katsottuna se on piste, joka on täynnä liikettä ja voimaa. Yksilöiden ja organisaatioiden kohdalla tämä vastaa kysymykseen mitä minä itse haluan, mitä uutta tahdon tuoda maailmaan. Tässä piilee yksilön/ yrityksen identiteetin keskeisimmät koodit. Tämä impulssi on täynnä positiivista itsekkyyttä. Syke on todellinen muutos- ja liikevoima.
Tämän pylvään kohdalla etsimme uusia näkökulmia ja tuoretta ajattelua sekä vahvistamme yksilön/yrityksen ulosantia.

2.Pylväs: Ontto - malja.

Ontto edustaa rajattua tyhjää tilaa. Se on vastaanottavainen, kuunteleva ja tilaa antava. Yksilöiden ja organisaatioiden kohdalla se ilmenee avoimena ja myönteisenä suhtautumisena ympäristöön. Ilman vastaanottavaa tilaa esille sykkivillä aloitteilla ja ideoilla ei ole kehitysmahdollisuuksia.
Tämän pilarin kohdalla harjoittelemme mm aktiivista kuuntelemista ja kumppanin/asiakkaan kenkiin astumista.

3.Pylväs: Virtaus - joki.

Virtaus edustaa pysyvää muutosvalmiutta. Virta on aina valmis mukautumaan parempaan uomaan. Sykkeen ja onton vuorovaikutus heijastuu virran ominaisuuksiin kuten laajuuteen, syvyyteen ja nopeuteen. Liian nopeat muutosprosessit synnyttävät kuohumista, kun taas muutosvastustus ei päästä virtaa omaan uomaansa. Molemmissa tapauksissa virran elinehdot huononevat.
Virran kulkua ei voi täysin ennustaa. Se löytää kulkunsa yhteisen luottamuksen ja tahdon voimalla.
Tämän pilarin kohdalla keskitymme kahden ensimmäisen pilarin vuorovaikutuksen vahvistamiseen.

Hyväntahtoisuutta ja luottamusta tulevaisuutta kohtaan edustaa myös InRoosin oma motto:
"Something good might happen anytime"

 

 

"Something Good Might Happen Anytime"