Yhteystiedot | Verkkovalmennukset | Koeta kykyjäsi  

Löydä  vahvuutesi | Inspiroi muita | Vahvista yhteistyötä

 

 


…JOTTA KOLLEGAT OSAISIVAT VAHVISTAA TOINEN TOISIAANKuulin tarinan kuoleman jälkeisestä elämästä. Ihmiset istuvat niin taivaassa kuin helvetissä pöydän ympäri, joka on katettu kaiken maailman herkuilla. Heidän lusikoilla on vain niin pitkät varret, että niillä ei pysty laittamaan ruokaa omaan suuhunsa. Helvetissä he turhaan yrittävät tyydyttää omaa nälkäänsä ja käyvät yhä vihaisemmiksi, kun taas taivaassa kaikki ruokkivat toinen toisiaan ja ovat kylläisiä.
KERROMME TEILLE:
(Luento 20-90 min):

1) Losadan laki trimmaa tiimit. Mitkä ovat toimivan tiimin edellytykset ja mistä olisi hyvä aloittaa omassa tiimityöskentelyssä?
2) Tarinankerronnan käyttö kollegoiden välisen arvostuksen ja luottamuksen rakentamisessa. Ymmärrä muita paremmin, niin tulet itsekin ymmärretyksi.
3) Myönteinen työkulttuuri menestyksen moottorina. Miksi kannattaa olla myönteinen ja miten ylläpidät myönteisyyttä kriittisissä tilanteissa.


TYÖSKENTELEMME KANSSANNE
(Lyhyt valmennukset, 0,5-1 päivä)

1) Tiimin muodostus tarinankerronnan avulla. Tutun kanssa on helppo tehdä hyvää työtä!
2) Yhteiset arvot yhteistyön pohjaksi. Luova työpaja arvojen jalkauttamiseksi arkeen.
3) Tutki, oivalla, innostu! Vuorovaikutustreenit prosessidraaman avulla, räätälöity juuri teille3) ASETTAUDUMME VASTUULLISEEN KEHITYS-SUHTEESEEN (Prosessivalmennukset):

Kehitämme yhteistyössä kanssanne tavoitteellisen ja räätälöidyn prosessin.
Olemme parhaita juuri innostamaan ihmisiä mukaan kehitysprosessiin ja luotsaamaan sitä kohti uusia päämääriä.

PS Kokeile vaikka Visual Mindfulness- prosessia!

 

"Something Good Might Happen Anytime"