Yhteystiedot | Verkkovalmennukset  

Löydä  vahvuutesi | Inspiroi muita | Vahvista yhteistyötä

 

 


MEIDÄN TARINAMMEYrityksenä InRoos Oy syntyi vuonna 2006 ja ryhdyimme tekemään työhyvinvointi- ja vuorovaikutusvalmennuksia. Huomasimme ettei ”Art Goes Duuni” -lähestymistapa ollutkaan itsestään selvyys. Miten organisaation tuotto kasvaa siitä, että ihmisillä on töissä hyvät oltavat tai että esimiehet osaisivat inspiroida käskemisen sijaan?, meiltä kysyttiin. Esittäkää faktat ja numerot! 


Yhdistyimme alan kehittämisverkostoihin ja tutkimme taidepohjaisia koulutusprosesseja laajemmin. Kokemusta keräsimme pitämällä teatteri- ja tarinankerrontalähtöisiä koulutuksia erilaisille asiakasryhmille, kuten ammattijärjestöt, tuotantolaitokset, sosiaalityön alat ja asiakaspalvelualat. Haimme myös inspiraatiota positiivisuuspsykologian tutkimuksista.


2011 eräs asiakas pyysi on-line tunnevalmennusta puhelintiimeille ja vuotta myöhemmin saimme haasteen järjestää tarinankerronta-koulutusta virtuaalisesti. Ensimmäinen reaktiomme oli että se ei ole mahdollista! Taidepohjaiset valmennukset tapahtuvat osallistujien ja ohjaajien yhteisprosessissa face to face, heart to heart, näytön edessä se ei toimi, sanoimme. 


Asian haasteellisuus kuitenkin tarttui meihin ja hiljalleen kehitimme videoverkkovalmennus-konseptin, jossa tekijälle annettaisiin mahdollisuus havainnoida, harjoitella ja oivaltaa. Ensimmäisenä valmistui tiimityöskentelyn oppimispolku Pala-Veera, ja sitä seurasi Esimiehen ihmistaidot - sarja.

Osallistavakaan verkkovalmennus ei korvaa koulutustilanteita, joissa tapaamme toisiamme samassa huoneessa kokeillen, harjoitellen ja keskustellen. Päätehtävämme Storytelling Services rakentuu edelleen ihmisen vuorovaikuteelliseen kehitykseen.

Olemme parhaimmillaamme yhdessä ja ihmisten kanssa.

Lyhyt CV

 

"Something Good Might Happen Anytime"