Yhteystiedot | Verkkovalmennukset | Koeta kykyjäsi  

Löydä  vahvuutesi | Inspiroi muita | Vahvista yhteistyötä


 

PSYKOLOGINEN PÄÄOMA

Psykologinen pääoma eli PsyCap on psykologisen tutkimuksien avulla määritelty kyky-yhdistelmä, jolla on positiivinen vaikutus mm motivaatioon, sitoutumiseen, työn tuloksellisuuteen, jaksamiseen ja terveyteen.
Tätä pääomaa on mahdollista kehittää harjoittelun avulla.

Psykologinen pääoma koostuu

- itse-kyvykkyydestä, joka on kyky tunnistaa omia vahvuuksia ja asettaa itselleen realistisia tavoitteita
- sisukkuudesta, joka on kyky hyödyntää haasteita ja vastustuksia
- toiveikkuudesta, joka on kyky ylläpitää joustavaa, vapaata ja innovatiivista asennetta
- optimismista, joka on kyky suuntautua tulevaisuuteen luottavaisesti ja tarmokkaasti

Lue lisää: Pykologinen pääoma...

Katso video..

Valmennukset

Psykologisen pääoman valmennuksissa tarkistamme ja treenaamme näitä neljä kykyä sekä itsensä johtamisen että esimiehen näkökulmasta.

Tulokset

Käytännössä valmennukseen osallistunut huomaa tulokset parantuneesta vuorovaikutuksesta, selkeimmistä tavoitteista, innovatiivisemmasta ajattelusta ja paremmasta työilmapiiristä.
Esimies huomaa hyödyt henkilöstöjohtamisen uusista työkaluistaan ja luottamuksen kasvusta.

Valmennusten vaikuttavuutta voidaan todeta myös psykologisen testin avulla.

Esimerkkitapaus: Mihin tarvitset psykologista pääomaa?
Osastolle on tullut uusi esimies, Seppo. Hän tuo muutosehdotuksia, jotka eivät huomioi alaisten osaamista ja kokemusta. Tämä herättää voimakasta muutosvastarintaa. Sepon viestintä ja tavoitteiden kuvaaminen on muille epämääräistä ja muutosten aikataulu kireä. Työyhteisö tarrautuu menneeseen, osa lamaantuu ja osa kääntyy aggressiivisesti Seppoa vastaan. Poissaolot lisääntyvät, osaston tehokkuus laskee, paljon työaikaa ja energiaa menee ristiriitojen selvittelyyn ja asioiden hedelmättömään vatvomiseen.

Psykologisen pääoman kehittäminen auttaisi Seppoa 
1) noteeraamaan alaistensa vahvuuksia ja ottamaan ne huomioon tavoitteiden asettamisessa sekä viestittämään tavoitteista selkeästi ja motivoivasti 
2) kääntämään muutosvastarintaan käytettyä energiaa rakentavaan suuntaan tuomalla sopivan haasteellisia ja kiinnostavia muutosaskeleita 
3) antamaan alaisilleen vapautta löytämään uudenlaisia käytäntöjä muuttuvassa tilanteessa 
4) luomaan osastolle eteenpäin suuntautuvan, myönteisen ilmapiirin.

Katso Workshop esite "Implementing PsyCap through Storytelling", kuudennella Positiivisuuspsykologian kongressilla.

Testaa Psykologista pääomasi Test-iT sivuilla.

 

"Something Good Might Happen Anytime"