Yhteystiedot | Verkkovalmennukset | Koeta kykyjäsi  

Löydä  vahvuutesi | Inspiroi muita | Vahvista yhteistyötä


 
 

ART GOES DUUNI

 

Taiteellisen intervention avulla organisaatiot pystyvät muuttamaan sisäisiä ja ulkoisia toimiaan tukemaan paremmin sekä työyhteisöä  että tuottavuustavoitteita.

Uudenlainen tapa ajatella. 

Taiteellinen logiikka eroaa rationaalisesta ajattelusta. Se on prosessipainotteinen, avoin ja pyrkii koko ajan uudistumiseen. Näin se tuo esille monenlaisia näkökulmia ja raikkaita ideoita. Tuloksena syntyy innovaatioita, uusia tuotteita ja prosesseja.

Uudenlainen tapa kohdata. 

Taiteen avulla sosiaaliset taidot uusiutuvat ja muokkautuvat käytännölliseen tarpeeseen. Tämä tukee työilmapiirin, viestinnän, yhteiskuuluvuuden ja hyvinvoinnin kehittymistä.

Organisaation arvot ja kulttuuri muuttuvat käytännöllisemmiksi. 

Tämä mahdollistaa uusien kontaktipintojen löytämistä sisäisiin ja ulkoisiin asiakkuuksiin ja yhteiskuntaan. Samalla se tehostaa organisaation arvojen käyttämistä toiminnan ohjaajana.

 

Taiteellisten interventioiden on osoitettu parantavan yrityksen tuottavuutta jopa 20 %.

Taiteellinen prosessi etsii parasta lopputulosta käyttämällä kognitiivisen kyvykkyyden lisäksi intuitiota, kokemuksellisuutta ja kokeilua. Näin syntynyt kokonaisvaltainen tietämys peilaa ajankohtaista tilannetta laajemmin ja rikkaammin kuin pelkästään kognitiivisesti käsitelty aineisto.

InRoos kuuluu eurooppalaiseen Creative Clash-verkostoon: Transforming organizations with the arts 

"Something Good Might Happen Anytime"