SOVELTAVA TARINANKERRONTA ORGANISAATIOISSA

  • vision työstämiseen
  • arvojen avaamiseen
  • luottamuksen ja yhteistyön rakentamiseen
  • vuorovaikutustaitojen harjoittelemiseen
  • luovan ajattelun kouluttamiseen
  • itsensä johtamiseen

Tarina visioi tulevaisuutta

Kun Jules Verne kertoi kuumatkoista tai sukellusveneistä, järkevät ihmiset pudistivat päitään. Tiedämme kaikki miten siinä kävi. Tarkka, värikäs, kuvaukseksi työstetty visio on ensimmäinen askel kohti muutosta.

Tarinankerrontaprosessin avulla opit rakentamaan tarkoituksenmukaisia mielikuvia ja kehittämään niitä yhteistyössä ryhmäsi kanssa. Faktat ja mielikuvitus toimivat yhdessä hedelmöittäen toisiaan. Tuloksena on yhteinen, elinvoimainen visio, jossa on tulevaisuutta muokkaavaa voimaa.

Tarinankerronta avaa arvoja

Organisaation arvot ovat toiminnan ja johtamisen tukipilareita. Jos ne jäävät abstrakteiksi slogaaneiksi, ihmiset erkaantuvat niistä ja ne toimivat kielteisesti. Tarinankerronnan avulla niihin puhalletaan uutta eloa koko organisaation hyödyksi.

Valmennuksen tuloksena jokainen työyhteisön jäsen löytää henkilökohtaisia kosketuskohtia yrityksen arvoihin. Arvoista tulee yhdistävä ja sitoutumista vahvistava voimavara.

Tarinankerronta rakentaa luottamusta

Tarinat syntyvät vaikeuksien läpi puskemisesta, onnistumisista ja mokaamisista, arjen sankarillisuudesta, peloista ja ihmeistä. Muiden kanssa jaetut tarinat muodostavat henkisen maaperän, josta luottamukseen perustuva yhteistyö ja yrityksen sisäinen kulttuuri voivat kasvaa.

Käytä tarinankerrontaa kun esimies vaihtuu, kun uusi ryhmä tai tiimi syntyy tai kun lomautukset ja yt-neuvottelut ovat vavahduttaneet luottamusta. Lyhyestäkin valmennuksesta syntyy vaikuttavia tuloksia.

Tarinankerronta edistää vuorovaikutusta

Kerrontamenetelmä perustuu toisen kuuntelemiseen, kunnioittamiseen ja auttamiseen. Tarinan luomassa tilassa syntyy aito vuorovaikutus, joka jää elämään yhteisössä valmennuksen jälkeen.

Tim Crane ja Michael Tye ovat nykyajan arvostetuimpia havaintofilosofeja. He ovat eri mieltä lähes kaikesta. Siitä huolimatta superfilosofit eivät suinkaan teilaa toistensa näkemyksiä väärinä, tai liputa omiaan ainoana oikeana totuutena. Sen sijaan he aloittavat argumenttejaan sanomalla: ”Let me tell you a story…”

Tarinankerronta kehittää luovaa ajattelua

Suomalainen aivotutkija professori Matti Bergström tuli kuuluisaksi kahden aivopuoliskon teoriastaan. Hän määräsi aivoille loogisen ja luovan ajattelun funktiot. Luova puoli toimii intuitiivisesti, epäjohdonmukaisesti ja mielikuvien varassa. Se hedelmöittää loogista ajattelua ja auttaa meitä näkemään kokonaisuuksia, tekemään oikeita päätöksiä ja löytämään uusia ratkaisuja.
Tarinankerrontaharjoitteilla luodaan silta loogisen ja luovan ajattelun väliin.

Itsensä johtaminen

Haluatko ajatella laatikon ulkopuolella? Kuka on sinulle kertonut että on laatikko? Unohda koko laatikko! Lähde tutkimaan elämäsi johtolankoja eheyttävän tarinankerronnan keinoin. Löydä resurssisi, unohdetut toiveesi, parhaat vahvuutesi ja innostavat tavoitteesi.

Valmennuksen tuloksena tunnet itsesi oman elämäsi herraksi.